Premijer Aleksis Cipras poručio je da neuspeh povodm pitanja izbeglica ojačava nacionalističke i ksenofobične snage.
U svom jučerašnjem govoru na plenumu Samita na vrhu OUN u vezi rešavanja pitanja velike seobe izbeglica i migranata, naveo je da je to izazov na svetskom nivou i da ni jedna država ne može sama rešiti ovo pitanje.
Grčka se nalazi u prvoj liniji izbegličke krize i njen kriterijum je konstruktivan stav na osnovu međunarodnog prava, napisao je premijer na internet stranici koju je otvorila OUN.
Premijer je naglasio da će u slučaju neuspeha međunarodne zajednice da podrži ove napore,doći širom sveta do socijalnih i političkih posledica.