Premijer Aleksis Cipras je u četvrtak u svom govoru na generalnom zasedanju Asocijacije grčkih turističkih preduzeća govorio o perspektivama grčke ekonomije. Smatra da turizam predstavlja glavni stub grčke ekonomije. Saopštio je da će u 2019. suficit iznositi 700 miliona, što će biti namenjeno poreskim olakšicama.
„Turizam je jedini sektor koji je u periodu najdublje recesije uspeo da se razvija. Pomogao je zapošljavanju, investirajući u pozitivnu perspektivu zemlje i predstavlja najbolji primer kako možemo postići uspeh u teškim vremenima“, naveo je premijer, naglasivši da se ove godine očekuje postizanje novog rekorda posete turista Grčkoj.
Istovremeno je naglasio da je „jedan od činilaca koji je doprineo da u poslednje tri godine beležimo konstantni rekord u turizmu, i pored teškoća s kojima je suočena grčka ekonomija, činjenica da je naša zemlja i dalje faktor stabilnosti i bezbednosti u krhkom i destabilizovanom regionu“.