U Parlamentu se završava rasprava na nivou partijskih lidera i glasanje o nacrtu zakona u vezi visokog školstva.
Zvanična opozicija je zatražila poimenično glasanje u vezi 16 članova ovog zakona.
Ovaj plan zakona određuje minimalnu osnovu za upis na fakultete, dok se predviđa vremenski rok za završavanje studija. Na primer, vremenski rok za završetak studija na fakultetima gde nastava traje 5 godina, iznosiće 8 godina.
Dok na fakultetima gde nastava traje 4 godine, vremenski rok za okončanje studija biće 6 godina.
I na kraju se predviđa osnivanje novog policijskog tela u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu građana a njegova isklljučiva uloga će biti čuvanje univerziteta. Reč je o Timu za zaštitu univerzitetskih ustanova koji će brojati 1 000 policajaca.
Intenzivna je reakcija opozicionih stranaka, ali i univerzitetske zajednice. U centru Atine i u drugim gradovima u zemlji učestali su protesti.
Danas u 17 časova održaće se novi svegrčki protestni skup protiv izglasavanja ovog plana zakona.