W odpowiedzi na odnośne pytanie przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Stanu podkreślił, że Stany Zjednoczone zazwyczaj nie zajmują stanowiska odnośnie różnic związanych z granicami morskimi między krajami trzecimi, jednakże “uważają aktywność Turcji za nie pomocniczą i prowokującą” i naszą wieloletnią polityką jest zachęcanie krajów aby rozwiązywały swe spory pokojowo i zgodnie z prawem międzynarodowym”.
W odniesieniu do memorandum podpisanego przez Turcję i Libię powieidział, że jako kwestia prawna nie może wpływać na prawa lub zobowiązania krajów trzecich, takich jak Grecja. Zaznaczamy również, że zgodnie z prawem międzynarodowym wyspy posiadają wyłączną strefę ekonomiczną i szelf kontynentalny w takim samym stopniu jak ląd – podkreślił na zakończenie przedstawiciel Departamentu Stanu.