Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swym liście skierowanym do Aleksisa Ciprasa pogratulował premierowi Grecji z powodu ratyfikacji przez parlament grecki Umowy z Prespes, którą określił jako historyczne osiągnięcie dla Bałkanów. Donald Trump wystosował także list gratulacyjny do premiera Republiki Północnej Macedonii Zorana Zaewa, charakteryzując Umowę z Prespes jako największe osiągnięcie na Bałkanach po Umowie z Dayton.
Ponadto prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Grecja okazała się filarem stabilności w skomplikowanym regionie i wyraził nadzieję, że Umowa z Prespes będzie stanowić źródło inspiracji dla innych krajów naszego regionu, aby rozwiązały swe nieuregulowane dotychczas spory. Na zakończenie Donald Trump powtórzył, że Grecja jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i dodał, że oczekuje kontynuacji współpracy bilateralnej na rzecz zagwarantowania pokoju i bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Sródziemnego i na Bałkanach.