Na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych omawiany jest dzisiaj projekt ustawy ministerstwa spraw zagranicznych dotyczący zatwierdzenia protokołu o przystąpieniu Republiki Północnej Macedonii do Paktu Północnoatlantyckiego. Oczekuje się, że wspomniany protokół zostanie jutro uchwalony na posiedzeniu plenarnym parlamentu greckiego.
Natomiast w Brukseli podpisano wczoraj protokół o akcesji Republiki Północnej Macedonii do NATO, zawierający jej nową konstytucyjną nazwę. Aleksis Cipras i Zoran Zaew pokazali, że posiadają strategiczną wizję i odwagę” – podkreślił w swym oświadczeniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.