Rząd interweniuje ze skutecznością i sprawiedliwością społeczną, aby ograniczyć ekonomiczne i społeczne konsekwencje epidemii koronawirusa – oświadczył grecki minister finansów Christos Staikuras, prezentując nowe środki ekonomiczne, które podejmie rząd.

Chodzi nam o rozpostarcie jak największej sieci bezpieczeństwa w społeczeństwie – podkreślił minister finansów, który zalecił zachowanie zimniej krwi i cierpliwość. Nowe działania podjęte już przez rząd obejmują 600 tysięcy przedsiębiostw, czyli około 60% prywatnych firm kraju oraz 550 tysięcy wykonawców wolnych zawodów.

Jednocześnie zawieszono zobowiązania podatkowe o wartości ponad 2 mlid euro, a koszt specjalnego odszkodowania dla pracowników i pokrycia składek ubezieczeniowych wynosi także 2 mld euro.

Minister Christos Staikura powiedział, że ekonomia wejdzie w stan recesji i szkody ekonomiczne powiększą się w krótkim terminie i dlatego potrzebny jest rozsądek i realizm, a nie demagogiczna przesada.