Vlada interveniše efikasno, a kriterijum je socijalna pravda, da bi ublažila ekonomske i socijalne posledice epidemije korona virusa, izjavio je ministar finansija Hristos Staikuras, tokom saopštenja novih ekonomskih mera koje će preduzeti vlada.

Potrebno je da uspostavimo veće bezbednosne mere u društvu, naglasio je ministar, koji je preporučio strpljenje i hladnokrvnost.

Novim merama koje je preduzela vlada pokriveno je 600 000 preduzeća, oko 60% zaposlenih u privatnom sektoru u zemlji, kao i 550 000 slobodnih profesija i privatnih preduzeća.

Ukupno odgađanje plaćanja poreskih obaveza prevazilazi 2 milijarde evra, dok odšteta sa specijalnim ciljem i pokrivanje i plaćanje penziono – socijalnim fondovima takođe iznose 2 milijarde.

Fiskalni iznos ovih mera prevazilazi 3,5 milijarde.

G. Staikuras je predvideo da će grčka privreda biti suočena sa recesijom, a štete po ekonomiju biće kratkoročno veće, zbog toga su neophodni zdrav razum i realizam, daleko od demagogije, naveo je na kraju.

Prevela Ljiljana Kulić