Wielką absencję wyborców zanotowano podczas wczorajszego referendum w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, dotyczącym porozmienia między Atenami a Skopje w sprawie zmiany nazwy tego państwa. Wszystko wskazuje na to, że bardzo prawdopodobne jest przeprowadzenie w FYROM przedterminowych wyborów parlamentarnych. Odsetek uczestniczących we wczorajszym referendum wyniósł zaledwie 37% wyborców. Za  porozumieniem z Grecją głosowało 91,5% uczestników referendum, przeciw 5,6% wyborców a 2,9 % głosujących oddało nieważne głosy.

Premier Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zoran Zaew podczas konferencji prasowej podkreślił, że w następnych dniach uruchomi procedury dotyczące uchwalenia przez parlament zmian konstytucyjnych, jakie są konieczne, jednak w przypadku braku niezbędnej większości dwóch trzecich głosów odwoła się do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Przywódca największej partii opozycyjnej Skopje – lider VMRO-DPMNE Christian Mickoski oświadczył natomiast, że w oparciu o rezultat wczorajszego referendum Umowa z Prespes nie może zostać zaakceptowana.