Evropska centralna Banka (ECB) priznaje pozitivno kretanje grčke ekonomije. Njeni rukovodioci, Mario Dragi i član Izvršnog odbora, Benua Kare, su, prilikom sastanka sa premijerom, Aleksisom Ciprasom na marginama Samita na vrhu Evropske unije u Briselu, istakli neprestano poboljšanje osnovnih parametara, koji vode u ocenu da će početi da ih priznaju i tržišta kapitala u narednom periodu.

U zaključcima ovog razgovora se navodi kako je ustanovljeno da se grčke obveznice polako ali stabilno oslobađaju od uticaja italijanskih obveznica, uprkos činjenici da ECB finansira italijanske, a ne grčke obveznice, putem kvantitativnih olakšica, tako da se bilo koje fluktuacije grčkih obveznica pripisuju spoljnim faktorima, a ne grčkoj ekonomiji.

prevod: Jelena Cvjetković