Zamenik ministra za pitanja migrantske politike Janis Muzalas na zasedanju tri politička tima EP u Briselu, izneo je stavove Grčke o „evropskom pitanju“ u vezi izbeglica i migranata. U svom izlaganju akcenat je stavio na zahtev grčke vlade kojim se traži doprinos evropskih partnera.
Istovremeno je apelovao da se formira evropski pokret za ljudska prava ali i da se revidira Dablinska konvencija.
Zamenik ministra je naglasio da „EU ne odgovara ujedinjena na izbegličko pitanje i da više izražava solidarnost sa Grčkom preko bilateralnih odnosa sa evropskim zemljama“.
I na kraju svog izlaganja g. Muzalas je govorio o potrebi revizije Dablinskog sporazuma za koji smatra da predstavlja opasnost i ako se „suštinski ne promeni, propašće kao što je propao i postojeći pravilnik u vezi zahteva za dodelu azila (Dablin III).