Zamenik ministra privrede, Aleksis Haricis, u sredu se sastao u Luksemburgu sa predsednikom Evropske investicione banke, Vernerom Hojerom. Predsednik banke čije je sedište u Luksemburgu, obavezao se da će Evropska investiciona banka imati značajnije učešće i da će pružati veću podršku našoj zemlji.
U svojoj izjavi Aleksis Haricis je naveo da je Evropska investiciona banka najvažniji činilac u naporima za finansiranje grčke privrede i realizaciju svih investicija koje su neophodne da bi grčka privreda ušla u tok održivog razvoja.
Ova saradnja već je donela značajne rezultate, naveo je g. Haricis: 2016. godine, Grčka je sklopila sporazum sa bankom u visini od 2,4 milijarde evra, a tokom 2017. ova sredstva će biti značajno uvećana, što će obezbediti kapital za finansiranje vrlo bitne infrastrukture u celoj zemlji, kao na primer za izgradnju 4. linije metroa u Atini, javne radove u opštinama i lokalnim zajednicama, ali i za mala i srednja preduzeća, što će stvoriti na hiljade novih radnih mesta.