U skladu sa „srednjoročnim“ ekonomskim prognozama Evropske komisije koje su objavljene u četvrtak, razvoj u Grčkoj će se nastaviti intenzivno u nastupajućim godinama, ali oporavak privrede će u velikom stepenu zavisiti od konstantne realizacije reformi.
Konkretno, predviđa se da će stopa rasta BNP tokom sledećih godina u Grčkoj prevazići 2% (2019., 2,2% i u 2020. 2,3%).
Pokretačka snaga za grčku ekonomiju je izvoz, navodi Komisija, koja naglašava da je značajan faktor ukupne potražnje povećanja privatna potrošnja, koja je podržana procentualnim porastom zaposlenosti.
Takođe EK naglašava da se poverenje potrošača skoro povratilo na nivo pre krize.
Na tržištu rada EK naglašava da postoji konstantno poboljšanje. Nezaposlenost je u oktobru 2019. smanjena na 18,6%, dok je u oktobru 2018. iznosila 21%.