U decembru će na zasedanju Evrogrupe biti donesene konačne odluke o pitanju penzija.
Prvi pozitivan korak učinjen je na jučerašnjem zasedanju evropskih eksperata, koji su dali zeleno svetlo za održavanje penzija na sadašnjem nivou i za sprovođenje pozitivnih mera iz budžeta. Memorandumom je bilo predviđeno smanjenje penzija od 1. januara 2019.
Na zasedanju Evro Vrking grupe izneseni su stavovi Evropske komisije, da smanjenje penzija nije neophodno,posmatrano sa fiskalne strane, jer Grčka može i bez ovih mera da postigne primarni suficit od 3,5%, a pozitivno je da će rashodi za sistem socijalnog osiguranja opadati i tokom sledećih godina.
Očekuje se da će ove zaključke prihvatiti ministri finansija u Evrozoni, koji će u ponedeljak zasedati u Briselu. Konačna potvrda ovih pozitivnih mera biće donesena 21. novembra kada će Evropska komisija objaviti zvanične preporuke povodom budžeta država članica za 2019.