Ministerul Culturii şi Sporturilor în colaborare cu Muzeul Bizantin şi Creştin organizează de la 18 mai-10 octombrie 2018 o expoziţie  cu titlu : Bizanţul şi ceilalţi în primul mileniu: Un imperiu al stabilităţii într-o epocă  tulburată”. Expoziţia va fi vernisată joi 17 Mai de ministrul Culturii Lydia Koniordou.

Expoziţia este organizată pe şase secţii tematice : „Trecerea de la Antichitate la Bizanţ”, ”Religia şi Credinţa”,”Viaţa spirituală”, „Diplomaţia şi Conflictele”, „Aspecte din viaţa de zi cu zi”, şi „Economie-Comerţ” şi relevă rolul Imperiului Bizantin ca pol de stabilitate pe continentul european dar şi în regiunea Mediteranei şi Orientului într-o perioadă istorică extrem de tulburată, între anii 300 e.n-1-000 e.n.

Expoziţia se desfăşoară în cadrul proiectului “Connecting Early Medieval European Collections” care este cofinanţat din programului “Europa Creativă” .

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile.

Europa Creativă are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.