Načelnik Visokog komesarijata Organizacije ujedinjenih nacija za izbeglice, Filip Lekler je posetio ostrvo Lezbos, a povodom pogoršanja situacije koja vlada na ovom ostrvu zbog naglog povećanja priliva imigranata. Lekler je u intervju, datom Atinsko-makedonskoj novinskoj agenciji povodom stanja koje vlada trenutno, naveo da je ono zabrinjavajuće.

“Trenutno na grčkim ostrvima ima oko 7.000 lica kojima je skinuta geografska zabrana kretanja, što znači da oni svakog trenutka mogu da odu i da se upute ka unutrašnjosti zemlje. I zato se pitam zašto ne odlaze. Problem je u tome da nema dovoljno smeštajnih kapaciteta, pa to što treba uraditi je da se obezbedi veći broj mesta za smeštaj”, istakao je Lekler.

Nakon što je rezimirao napredak koji je zabeležen vezano za temu smeštaja izbeglica u Grčkoj od 2015. godine, rekavši kako “smo tada imali samo 1.000 mesta za smeštaj lica koja traže azil, a sada imamo čak 50.000 mesta”, Lekler je istakao da “ni to nije dovoljno, jer su potrebe mnogo veće nego broj raspoloživih mesta za smeštaj”-

Lekler je dodao i sledeće: “Predložili smo, dakle, kao alternativnu i fleksibilniju meru to da se onima koji traže azil i nije im ograničeno geografsko kretanje, dodeljuje ekonomska pomoć, kako bi sami mogli da plaćaju kiriju, odnosno da odu u unutrašnjost zemlje i da lično plaćaju svoj smeštaj”.

prevod: Jelena Cvjetković