Konsorcjum Lamda Development postanowiło podjąć się realizacji w stu procentach inwestycji w nadmorskiej dzielnicy Aten – Elliniko.
Z tego powodu Lamda Development zwołuje nadzwyczajne posiedzenie w celu zwiększenia kapitału akcyjnego do wysokości 650 milionów euro. Przedsiębiorstwo jest w stanie pełnej gotowości w celu inaugruacji najwiekszej w Europie inwestycji przebudowy i przekształcenia terenu, która przyniesie Grecji i lokalnej społeczności ogromne korzyści.
Inwestycja stworzy dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy i będzie stanowić międzynarodową atrakcję, która przyniesie wiele korzyści naszemu krajowi.