“Sytuacja we wschodniej części Morza Sródziemnego jest niepokojąca. Jednostronne decyzje Turcji odnośnie eksploatacji złóż ropy naftowej wywołują napięcie” – podkreślił w swej publikacji na twitterze prezydent Francji Emanuel Macron. Zakomunikował on także, ze tymczasowo – w następnych dniach – wzmocniona zostanie obecność militarna Francji na Morzu Sródziemnym, przy współpracy innych partnerów z Unii Europejskiej, łącznie z Grecją.