Wspólny front Grecji i Nikozji wobec nielegalnych działań Turcji na Cyprze i we wschodniej części Morza Sródziemnego to owoc spotkania premiera Grecji Kiriakosa Micotakisa i prezydenta Republiki Cypryjskiej Nikosa Anastasiadisa, które odbyło się wczoraj w ateńskim Pałacu Maksimu.

Sprzeczne z prawem zachowanie sąsiedzkiej Turcji prowadzi ją do międzynarodowej izolacji – oświadczył Kiriakos Micotakis, który rozmawiał z prezydentem Cypru na temat koordynacji wspólnych działań Grecji i Cypru na forum Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dwaj mężowie stanu uzgodnili, że podejmą wspólne działania w celu przeciwdziałania tureckim posunięciom i zaapelowali do Turcji aby zaniechała nielegalnych działań.
We wspólnym komunikacie Kiriakosa Micotakisa i Nikosa Anastasiadisa podkreślili oni, że „wyrażają ponownie swą absolutną wolę wznowienia konkretnych rozmów w celu znalezienia trwałego i funkcjonalnego rozwiązania kwestii cypryjskiej, bez gwarancji, bez zagranicznych wojsk i przy poszanowaniu prawa międzynarodowego i w oparciu o rezolucje ONZ, jak również kanony Unii Europejskiej”.