Un set de propuneri pentru accelerarea returnărilor de imigranți în țările lor de origine sau terțe țări au fost depuse la Consiliul Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles ministrul supleant pentru Protecția Cetățenilor, Ghiorgos Koumoutsakos.

  1. 1. Rolul sporit al Gărzii Europene de Frontieră și Coastă și crearea de proceduri flexibile și eficiente pentru reducerea costurilor administrative prin coordonarea returnărilor.
  2. Utilizarea legăturilor de imigrare în țările de origine pentru a asigura returnările și a facilita procedurile aferente.
  3. Furnizarea de stimulente țărilor terțe pentru a lucra împreună pentru a limita fluxurile de migrație.
  4. Recunoașterea reciprocă a deciziilor de restituire, astfel încât deciziile să poată fi puse în aplicare direct de orice țară europeană, indiferent de statul membru în care a fost luată decizia.
  5. Consolidarea politicilor de incluziune socială pentru cetățenii care se întorc în țările lor de origine.
  6. Solidaritate între statele membre ale UE în gestionarea migrației cu partajarea echitabilă a sarcinilor.