Grča ekonomija imaće veliki podstrek u nastupajućim godinama nakon plana za oporavak EU, o kome je postignut sporazum u julu, izjavio je guverner Grčke banke, Janis Sturnaras, u intervjuu tv Bloomberg.
G. Sturnaras je naglasio da će 32 milijarde koje će dobiti Grčka na osnovu evropskog plana za oporavak izvršiti pozitivan uticaj na ekonomiju i da će povećati stopu razvoja ekonomije za oko 2% u periodu 2021-2026.
G. Sturnaras je dodao da izazov predstavlja reorganizacija države, kako bi Grčka mogla da na pravi način iskoristi ova sredstva, što bi imalo pozitivan uticaj na privredni razvoj.