U sredu su se u Rabatu sastali ministri inostranih poslova Grčke i Maroka, Nikos Dendjas i Naser Burita. Na ovom sastanku dvojica ministara su izjavila da su protiv sporazuma koje je potpisala vlada u Tripoliju, i intervencija u Libiji.
G. Dendjas je ponovo poručio da su sporazumi koji su potpisani između Turske i Libije u potpunosti izvan područja međunarodnog prava, da su nelegalni i da ne donose nikakav zakonski rezultat.
Takođe je naglasio da ovi sporazumi povređuju Sporazum Skiart (Skhirat), koji predstavlja pravni osnov političke delatnosti u Libiji, i da predstavljaju pokušaj uzurpacije suvereniteta trećih zemalja u Sredozemlju, podrivajući stabilnost u Libiji i u širem regionu.
G. Burita je naveo da ovi sporazumi zakonskog obavezivanja i politički stavovi koje imaju razne umešane strane u Libiji, idu u korist stranim agendama i da nemaju nikakve veze sa interesima libijskog naroda.
Dvojica ministara su ponovili da podržavaju napore OUN za postizanje političkog rešenja u Libiji.