Grčka ministarka za kulturu, Mirsini Zorba je burno reagovala na tvrdnju direktora Britanskog muzeja, Hartviha Fišera da je ovaj muzej „legitimni vlasnik“ tamnošnje stalne izložbe mermernih sklulptura i delova bareljefa sa Partenona, a koji je čak pozvao Grčku da to prizna.

Mirsini Zorba je navela da „takva gledišta predstavljaju kolonijalističke recidive i da ignorišu internacionalnu debatu, zatim deklaraciju UNESC-a, kao i njegovu Konvenciju iz 1972. po kojoj bi na osnovnim principima integriteta ovog osakaćenog spomenika, koji je večni simbol Grčke, njegovi delovi trebalo da budu vraćeni i ponovo postavljeni na njega“, te dodala da je Atina grad skulptura Partenona.

Fišer u jednom intervjuu, iako priznaje da “kad prebacuješ kulturološko nasleđe u jedan muzej, prebacuješ ga iz njegovog okvira”, ipak tvrdi da “i to dislociranje predstavlja jedan stvaralači čin”. On dalje dodaje da “Muzej neće dozvoliti da skulpture budu prebačene za stalno u Grčku”, te isključuje i eventualnost njihovog “pozajmljivanja na neodređeno vreme,” jer, kako kaže, “kada pozajmljujemo, pozajmljujemo onima koji priznaju naše vlasništvo”.

Ministarka Zorba navodi da je “Grčka mesto gde su skulpture Partenona rođene, da je Atina njihov grad, a da su Akropolj i njegov muzej prirodno okruženje ovih skulptura. Izjava gospodina Fišera o takozvanom legalnom vlasniku pokazuje jedno uskogrudo, cinično i menadžersko shvatanje. Tužno je da se to čuje od direktora Britanskog muzeja koji je i poznati istoričar umetnosti. Tako se kulturološko nasleđe, sa svoje neprocenjive svetske vrednosti degradira na nivo kupoprodaje. Slična gledišta su dijametralno suprotna sa shvatanjima koja danas preovladavaju na međunarodnom kulturnom polju”.

Podsećamo da se prema poslednjim anketama 69% Britanaca opredeljuje za vraćanje skulptura Partenona Grčkoj, a samo 13% je protiv.

prevod: Jelena Cvjetković