Guverner Banke Grčke, Janis Sturnaras je, govoreći juče na zasedanju parlamentarne komisije za ekonomske teme, naveo da je Grčka tražila postepeno popuštanje takozvanog režima „capital controls“. Sturnaras je saopštio da je Ministarstvo finansija uputilo institucijama predlog za ukidanje mnoštva postojećih ograničenja koja važe za kontrolisanje kapitala u grčkim bankama.

U predlog su uključeni ukidanje zabrane za podizanje gotovine kada ona potiče iz novih uloga u gotovini, zatim potpuno ukidanje zabrane otplata kredita, takođe smanjenje vremena za isplatu platnih naloga itd.

On je rekao da se postepeno vraća poverenje u grčku ekonomiju i saopštio da je za godinu dana u banke vraćeno 4 milijarde evra uloga, koji su dotle bili „sakriveni pod dušecima“, kako je doslovce naveo.