U saopštenju povodom današnjeg, Svetskog dana izbeglica, grčko Ministarstvo migracione politike navodi da je Grčka uspela da spase dostojanstvo i humanost Evrope, jer se svakodnevno stara o izbeglicama i imigrantima.

U kratkom rezimeu aktivnosti koje je Grčka preuzela na sebe, u tekstu se navodi da je od 2015. godine do danas razmotreno 87.939 zahteva za međunarodnu zaštitu i početno obezbeđeno 40.000 mesta za prihvat i tretman 60.000 ljudi koji su blokirani u ovoj zemlji „nakon nelegalnog zatvaranja granica od strane susednih zemalja“, a potom su podnosioci zahteva za dodelu azila smeštani i u stanovima.

Izbeglice i imigranti su bez upotrebe sile prebačeni sa lokacija: selo Idomeni, stari aerodrom Eliniko, ostrvo Mitilini, atinski trg Viktorija i luka Pirej u infrastrukturne prihvatne objekte gde su im obezbeđeni stanovanje, ishrana, lekarska i psihološko – socijalna podrška, u uslovima koji se neprestano poboljšavaju.

Takođe je posvećena posebna pažnja postepenom integrisanju dece izbeglica i imigranata u obrazovni sistem, kao i u kulturne i sportske aktivnosti.

Saopštenje se završava posebnom pohvalom solidarnosti i aktivnog učešća grčkog naroda u suočavanju sa izbegličkim i imigrantskim pitanjem, koje je sprečilo razvoj rasističkih i ksenofobičnih pojava.

prevod: Jelena Cvjetković