U Briselu se vodi oštra bitka o budžetu EU za sledećih 7 god, koji je prvi nakon izlaska Velike Britanije.
Konsultacije su bile maratonske da bi lideri 27 zemalja došli do kompromisa. -Nije sigurno da će odluka biti donesena danas.
Pogledi su upereni na ekonomski najjače zemlje EU, Austriju, Holandiju, Dansku, koje ne nameravaju da daju više od 1% BNP-a EU.
Vladini izvori navode da je evropski budžet vrlo ograničen, kad su u pitanju ambicije Evrope.
Premijer je ovaj Samit okarakterisao kriznim za budućnost Evrope, naglasivši da Grčka ima pravo na veća sredstva za razvoj, stavljajući akcenat na prihode poljoprivrednika, na stvaranje bolje plaćenih radnih mesta i na rešavanje migrantskog pitanja.
Ne možemo da učinimo više sa manjim, ponovio je g. Micotakis i naglasio je da smanjenje sredstava namenjenih za migrante i izbeglice nije prava mera i u suprotnosti je sa očekivanjima građana.
Naša zemlja takođe zahteva veća sredstva za rešavanje pitanja u vezi klimatskih promena i prelaska sa lignita na druge izvore energije, kako bi se podržale regije u zemlji kao što je Zapadna Makedonija.