U centralnom kvartu egipatskog grada Aleksandrije, koji je nekad vrveo od tamnošnjih Grka, jedno ogromno zdanje u antičkom grčkom stilu i dalje pokazuje slavna vremena nekad brojne grčke zajednice koja je u njemu živela. Na pročelju ove zgrade i danas postoji napis Muzej i to velikim grčkim slovima: “ΜΟΥΣΕΙΟΝ”. Reč je o Grčko-rimskom muzeju Aleksandrije, o jednom prostoru koji je izgrađen pre 127 godina, a koji danas okreće novu stranicu svoje istorije, jer egipatske vlasti žele ponovo da mu pruže slavu iz prošlosti.

Grčko-rimski muzej će raspolagati sa 30 velikih dvorana u kojima će biti izloženo 20.000 eksponata, umetničkih dela iz ptolomejskog i rimskog perioda, dakle od 3. veka pre nove ere, do 7. veka nove ere. Među njima su skulpture, amfore, predmeti od keramike, mozaici, nakit, sarkofazi, mumije, tepisi i razni predmeti od stakla, mermera i bakra.

U Muzeju će se nalaziti i veoma moderan centar za restauraciju arheoloških predmeta i za istraživanja, kao i multi-medijalna dvorana, u kojoj će posetioci virtualno moći da proputuju kroz antički period.

Treba naznačiti da je ovaj Muzej izgrađen 1892. godine, kako bi prikazao grčko-rimske eksponate koji su pronađeni na arheološkim lokacijama Aleksandrije. 1983. godine je uveden u katalog baštine Egipta na osnovu njegovih islamskih, koptskih i jevrejskih arheoloških eksponata. Bio je zatvoren zbog restauracije zgrade od 2008. godine.

prevod: Jelena Cvjetković