În pofida progresului înregistrat de economia Greciei în ultimii ani există încă o serie de ”dezechilibre excesive” potrivit constatărilor Comisiei Europene din raportul semestrial.

Potrivit aceluiași raport  trei sunt țările care se confruntă cu aceste dezechilibre excesive” (Grecia, Cipru și Italia). Referitor la Grecia raportul notifică că  ”nivelul datoriei publice este încă foarte ridicat și este deținut de creditorii oficiali ,nevoile de finanțare  sunt relativ scăzute pentru următorii zece ani” dar se subliniază că reducerea datoriei este dependentă în mare măsură de continuarea reformelor și atingerea obiectivelor fixate și de crearea unei perspective  viabile de dezvoltare.

Există atenționări și recomandări cu precădere în ceea ce privește volumul masiv al creditelor neperformante, majorarea salariului de bază și vânzarea unităților de lignit ale Companiei de electricitate-DEI.