Według danych opublikowanych przez unijną służbę statystyczną Eurostat Grecja znajduje się na szóstej pozycji pod względem ilości miejsc noclegowych dla turystów, których liczba wynosi 1,2 milona miejsc. Warto zaznaczyć, że w ciągu dziesięciu lat, od 2006 do 2016 roku liczba miejsc noclegowych dla turystów w Grecji wzrosła o 450 tysięcy. Najwyższą liczbę miejsc noclegowych posiada Francja /5,1 mln/ a na następnych pozycjach znalazły się Włochy, Hiszpania, Niemcy, Holandia i Grecja.