W stanie operacyjnej gotowości i nieustannej czujności pozostaje grecka marynarka wojenna do zakończenia nielegalnej operacji tureckiej 2 sierpnia br, zapowiedzianej w tureckim ostrzeżeniu nawigacyjnym NAVTEX. Dzieie się tak pomimo częściowego złagodzenia napięcia przez stronę turecką i pomimo faktu, że turecki okręt badawczy Oruc Rejs znajduje się nadal na redzie w porcie w Attalii.
“Kryzys zakończy się gdy floty obu krajów powrócą do swych baz” – oświadczył grecki minister rozwoju Adonis Georgiadis.
Jednocześnie Ateny kontynuują swój maraton dyplomatyczny w tej sprawie przekazując wszystkim, że pozostają otwarte na dialog z Turcją, jednakże nie na groźby i naciski.
Natomiast w Turcji mnożą się głosy wyrażające niepokój z powodu epizodów fanatyzmu religijnego. Wśród nich znalazł się sławny turecki pisarz i laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Orhan Pamuk, który potępił przeksztłacenie w meczet świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu i dodał, że “decyzja Erdogana oznacza po prostu, iż nie szanujemy już świeckiego państwa Kemala Ataturka”.