Do odpowiedniej dyrekcji Komisji Europejskiej wysłano do opracowania propozycję greckiego ministerstwa finansów dotyczącą redukcji “czerwonych” kredytów zaciągniętych w bankach Grecji. Grecki projekt przewiduje, że „czerwone” kredyty o łącznej wartości 15 – 20 miliardów euro zostaną wprowadzone w specjalny program ochrony, funkcjonujący dzięki gwarancji sektora publicznego. Z powodu istnienia gwarancji ze strony sektora publicznego konieczne jest zbadanie tej kwestii przez Komitet ds. Konkurencji, w celu stwierdzenia czy nastąpi ingerencja państwa w tej konkretnej sprawie.