Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio podczas wizyty w Atenach, razem z greckim szefem dyplomacji Nikosem Dendiasem podpisał porozumienie o rozgraniczeniu wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Jońskim między Włochami i Grecją. W czasie wizyty ministrowie omówili też między innymi kwestie związane ze strumieniami turystów pomiędzy państwami w okresie po zakończeniu pandemii. 
 
W swym odnośnym oświadczeniu premier Grecji Kiriakos Micotakis podkreślił, że porozumienie uznaje suwerenne prawa obu krajów – na morzu i  na lądzie –  i stanowi przykład wzorowej współpracy i stosunków dobrego sąsiedztwa. 
 
Po podpisaniu porozumienia grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias powiedział, że niezmiennym celem Aten jest określenie wyłącznych stref ekonomicznych  na morzu ze wszystkimi naszymi sąsiadami, zgodnie z prawem międzynarodowym.