Do prokuratury trafią dzisiaj aresztowani podczas incydentów, do jakich doszło wczoraj w Atenach podczas obchodów 47-ej rocznicy powstania studentów Politechniki Ateńskiej.

Policja przystąpiła do dziesiątek zatrzymań z powodu naruszenia  zakazu zgromadzeń i nałożono 300 grzywien administracyjnych.

Aresztowania, zatrzymania i grzywny towarzyszyły także incydentom w Salonikach, Patrze, Rethimno i Joanninie. Protestujący obywatele zarzucają policji użycie nieuzasadnionej przemocy, jak na przykład podczas incydentu w ateńskiej dzielnicy Sepolia z udziałem jednego studenta.

Komunistyczna Partia Grecji w swym odnośnym komunikacie podkreśliła, że mamy do czynienia z “orgią rządowego despotyzmu, przemocy policji i represji” i podkreśla, że rząd ponosi odpowiedzialność historyczną i kryminalną.

Policja nie dopuściła się żadnej orgii przemocy, lecz zastosowała prawo obowiązujące wszystkich obywateli i wykorzystała stopniowo środki represji – podkreślono w komunikacie ministerstwa ochrony obywatela.