Grecki wiceminister ochrony obywatela Jorgos Kumucakos przedstawił w miniony poniedziałek, na posiedzeniu rady sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Brukseli, grecką propozycję zmierzającą do zwiększenia powrotu emigrantów z Europy do krajów ich pochodzenia.
Grecka propozycja obejmuje sześć następujących punktów :

1.Zwiększoną rolę Europejskiej Straży Granicznej i Straży Przybrzeżnej i stworzenie elastycznych i skutecznych procedur dotyczących ograniczenia kosztów administracyjnych poprzez koordynację powrotów emigrantów do ich krajów.
2.Wykorzystanie emigracyjnych struktur w krajach pochodzenia w celu ułatwienia procedury powrotu.
3.Przyznanie bodźców dla krajów trzecich w celu uzyskania ich współpracy na rzecz ograniczenia emigracji.
4.Wzajemne uznawanie decyzji o powrocie.
5.Umocnienie polityki reintegracji obywateli, którzy powracają do swych krajów pochodzenia.
6.Solidarność między krajami członkowskimi UE w sferze przeciwdziałania kryzysowi emigracji poprzez sprawiedliwy podział ciężarów.