Podczas dyskusji panelowej, w której uczetniczył na Swiatowym Forum Ekonomicznym w Davos, premier Kiriakos Micotakis scharakteryzował jako błąd brak obecności przedstawiciela Grecji na konferencji w Berlinie poświęconej Libii i podkreślił, że wyraził swe niezadowolenie z powodu tego faktu w trakcie rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Odnośnie niedawnego porozumienia między Turcją a Libią premier Grecji podkreślił, że ignoruje ona fakt, iż wyspy posiadają prawo do wyłącznych stref ekonomicznych.

Nawiązując do gazociągu EastMed zaznaczył natomiast, że wiąże się on z bezpieczeństwem energetycznym i dodał, że nie będziemy pytać Turcji co mamy robić, ponieważ w ostatecznym rozrachunku liczy się szacunek dla prawa międzynarodowego.