U okviru proslave 200 godišnjice od Grčkog ustanka, Fondacija Silvija Ioanu, Nacionalni istorijski muzej i Opština Atine zajednički organizuju izložbu portreta na otvorenom u Nacionalnom parku.
Na izložbi su prikazana 22 platna sa nekima od 320 jedinstvenih portreta koje je naslikao Bendžamin Marej (1792 – 1846), diplomatski predstavnik Belgije u Grčkoj.
Dela su nastala u Atini portretisanjem uživo u periodu od 1839. do 1844. Prvi put se objavljuju i dovode nas u kontakt sa nepoznatim licima Grčkog ustanka i Otonove Grčke, pronicljivim pogledom jednog evropskog umetnika.
Borci, političari, sveštena lica, grkofili, uobičajeni ljudi, strpljivo poziraju da bi nastali ovi portreti umetnika Bendžamina Mareja koji je uspeo da uhvati njihov izraz i jedinstveni istorijski momenat.
Primera radi naslikani su: T. Kolokotronis, Nikitaras, L. Kuduriotis, I. Makrijanis, H. Hatzipetru. G. Finlay, P. Notaras, T. Farmakidis, N. Tisefs, V. Petimezas, A. Mavromihalis, I. Salafatinos, I. Koletis, I. Karatzas, D.N. i K. Bocaris i drugi.
Više istorijskih podataka kao i informacije o naslikanim likovima obuhvaćeni su u izdanju Fondacije Silvije Ioanu i Istorijske i Etnološke ustanove Grčke, kao i Nacionalnog istorijskog muzeja: „Istorija ima lice – Likovi iz 1821. u Otonovoj Grčkoj rad belgijskog diplomate Bendžamina Mareja“.