Velikom većinom glasova izglasan je u parlamentu nacrt zakona o osnivanju Grčke razvojne banke, nakon što su sve partije podržale ovu inicijativu, osim KPG i Zlatne zore.
Podpredsednik vlade Janis Dragasakis, naglasio je da je ova vlada, osim što je izvela zemlju iz memoradnuma, stvorila i nastavlja da stvara značajne mogućnosti za sledeći mandat i sledeću deceniju.
U ovim okvirima, g. Dragasakis je naglasio da osnivanje Grčke razvojne banke potvrđuje činjenicu da zemlja ima razvojnu strategiju koja je potvrđena, a niz investicionog oruđa dopušta brzo pokrivanje eventualnih investicionih praznina sad, ali i u budućnosti.