Javni tužilac za korupciju Eleni Tulupaki traži podatke o bankarskim računima, ali i o drugoj imovini za 10 osoba iz redova političara i njihovih bliskih rođaka koji se navode u sudskom materijalu povodom slučaja Novartis.
Ispituje se mogućnost da su ove osobe počinile kriminalnu radnju legalizacije prihoda stečenih nelegalnim radnjama.
Javni tužilac traži otvaranje računa Andonisa Samarasa, Panajotisa Pikramenosa, Evangelosa Venizelosa, Dimitrisa Avramopulosa, Andreasa Loverdosa, Andreasa Likurentzosa, Janisa Sturnarasa, Adonisa Grorgiadisa, Mariosa Salmasa i Jorgosa Kutrumanisa. Takođe traži otvaranje računa 28 osoba, koje su članovi porodica deset političara.
Slične zahteve za otvaranje računa uputila je Eleni Tulupaki za stotine osoba koje nisu političari, a koje su upletene u slučaj farmaceutske industrije. Istraga se vodi o određenim državnim službenicima, koji, ako se utvrdi njihova krivica mogu biti optuženi za pasivno primanje mita i legalizaciju prihoda stečenih nezakonitom aktivnošću.