Socijaldemokrata, portugalski ministar finansija, Mario Senteno, izabran je za novog predsednika Evrogrupe za period od 2,5 godine, nakon glasanja koje je završeno u tri kruga. Mario Senteno će naslediti na ovoj funkciji odlazećeg Jeruna Dajselbluma, a svoju novu dužnost preuzeće 13. januara 2018.
U intervjuu za novinare, nakon završetka glasanja izjavio je da za njega predstavlja čast izbor za predsednika Evrogrupe. Takođe je naglasio potrebu da se obezbedi monetarno kreditna stabilnost u evrozoni u budućnosti i da se pokloni veća pažnja konvergenciji privreda u evrozoni, kao i da se izgradi evrozona koja bi bila izdržljivija.
Evropski komesar za finansije, Pjer Moskovisi, nakon što je uputio čestitke novom predsedniku, naveo je da među njegove dužnosti spadaju između ostalog, produbljenje Ekonomske i Monetarne unije, ali i normalan završetak grčkog programa.
Direktor Evropskog mehanizma za stabilnost, Klaus Regling, izjavio je da za „success story“ Portugalije, koja je izašla iz memoranduma, u velikoj meri zaslužan Mario Senteno i složio se sa evropskim komesarom za finansije da je jedan od njegovih najvažnijih zadataka završavanje grčkog programa.