W swym liście skierowanym do Komisji Europejskiej 9 europejskich przywódców, a wśród nich premier Grecji Kiriakos Micotakis, proponuje emisję obligacji europejskich w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji epidemii covid-19 w sferze ekonomii i w celu utrzymania istniejących miejsc pracy.

Ponadto apelują o wsparcie całej infrastruktury służby zdrowia i zagwarantowanie handlu i produkcji podstawowych materiałów i sprzętu medycznego.

W swym wspólnym liście prezydent Francji i premierzy Grecji, Belgii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii i Słowenii apelują do Unii Europejskiej aby rozpatrzyła wszelkie niezbędne instrumenty w celu przeznaczenia znacznych kwot na przeciwdziałanie kryzysowi sanitarnemu.

“Konieczne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego instrumentu dłużnego, który mógłby nazywać się korono-obligacja i który służyłby zgromadzeniu funduszy dla wszystkich krajów europejskich przeznaczanych na walkę z negatywnymi konsekwencjami pandemii” – podkreślono we wspomnianym liście.