Premier Grecji Kiriakos Micotakis nawiąże do celów i działań podejmowanych przez nasz kraj w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, przemawiając na forum konferencji ONZ na temat Zmiany Klimatu, która rozpoczyna się dzisiaj w Madrycie.

Oczekuje się, że premier poruszy takie zagadnienia jak uniezależnienie energetyki w Grecji od lignitu do roku 2028 i realizacja Narodowego Planu w sprawie Klimatu i Energii.
Jednocześnie, w ramach inicjatywy promowanej przez rząd grecki przy współpracy UNESCo Kiriakos Micotakis ma podkreślić potrzebę podjęcia działań przeciw konsekwencjom zmiany klimatu dla dziedzictwa kulturalnego, w kontekście spotkania na poziomie przywódców państw i rządów, które ma odbyć się w Grecji w 2020 roku.