Premier Grecji Kiriakos Micotakis w trakcie swego wystąpienia na telekonferencji przywódców Unii Europejskiej poświęconej przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa podkreślił konieczność osiągnięcia jak najlepszej koordynacji między państwami unijnymi w walce z drugą falą pandemii oraz w sferze testów diagnostycznych, a szczególnie tzw. szybkich testów (rapid tests).
Premier podkreślił, że Grecja – podobnie jak wszystkie kraje, stoi w obliczu nieustannie zmieniającej się sytuacji. Dlatego ewentualne otwarcie na gospodarki europejskie z powodu świąt Bożego Narodzenia powinno nastąpić stopniowo i z wielką ostrożnością.
Szef rządu greckiego dodał, że środki wspierające ekonomię powinny być przedłużone i objąć pierwszy kwartał 2021. Poinformował jednocześnie, że Grecja jest jednym z pierwszych krajów, które przedstawiły plan wykorzystania unijnych funduszy z Funduszu Ożywienia Gospodarczego, wyrażając jednocześnie swój niepokój odnośnie ostatecznej akceptacji planu uzgodnionego latem br.