Znajdujemy się o jeden krok od powrotu kraju do normalności, ponieważ dzisiaj weszła w życie czwarta faza wycofania środków restrykcyjnych, które wprowadzono w Grecji w celu ograniczenia ekspansji koronawirusa. Następuje to przy zachowaniu surowych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia publicznego. 

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie placówek gastronomicznych w całym kraju, zezwolono na podróże na wyspy greckie, odblokowano loty krajowe i wznowiono działalność Ośrodków Pobytu i Opieki nad Osobami Starszymi oraz Ośrodków Pracy Twórczej dla Dzieci i Inwalidów. 

Od poniedziałku 1 czerwca br uruchomione zostaną szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki w całym kraju, jak również jednostki szkolnictwa specjalnego wszystkich stopni. 

W dniu dzisiejszym wznowiono działalność szkół wyższych w całym kraju, aby bez przeszkód zakończył się letni semestr akademicki. 

Realizujemy nasz plan z ostrożnością, szczególnie od dzisiaj, abyśmy byli bezpieczni – podkreślił podsekretarz ochrony cywilnej Nikos Chardalias, który dodał, że współpraca obywateli i państwa jest absolutnie konieczna.