Na sajtu Evropske komisije je objavljen nacrt državnog budžeta Grčke za 2020., u kome je predviđeno prevazilaženje cilja od 3,5% kad je u pitanju primarni suficit.
Plan novog budžeta zadržava prognozu da će u 2020. stopa rasta BNP-a iznositi 2,8%, a njime je obuhvaćen i paket mera od 1,2 milijarde evra za jačanje ekonomije, povećanje prihoda i smanjenje rashoda.
Evropski izvori su povodom plana grčkog budžeta izjavili da su kreditorske institucije već razgovarale o budžetu za 2020. sa grčkom vladom, da bi bile sigurne da će biti postignut fiskalni cilj o kome je donesena odluka, a plan budžeta koji je objavljen reflektuje u potpunosti ove razgovore.