Według prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej, które opublikowano wczoraj, rozwój gospodarczy Grecji będzie kontynuowany w wysokim rytmie w najbliższych latach. Jednakże – jak dodaje Komisja – odrodzenie gospodarcze uzależnione będzie nadal w wielkim stopniu od nieustającej realizacji reform.
Przewiduje się, że stopa wzrostu PKB Grecji przekroczy poziom 2% w następnych latach (2,2% PKB w 2019 roku i 2,3% PKB w 2020 roku). Komisja Europejska podkreśla, że dźwignię rozwoju gospodarki greckiej stanowi eksport, a dodatkowym ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi jest wzrost konsumpcji prywatnej, który opiera się na wzroście zatrudnienia. Ponadto Komisja Europejska zaznaczyła, że zaufanie konsumentów powróciło już do poziomu przed kryzysem gospodarczym. Odnośnie rynku pracy w Grecji Komisja Europejska stwierdziła, że sytuacja nieustannie poprawia się, a stopa bezrobocia w październiku 2018 roku wyniosła 18,6%, w porównaniu z poziomem 21% w poprzednim roku.