Oštra konfrontacija je izbila između Vlade i opozicije, uoči procedure za odabir nove uprave javnog servisa ERT. Vlada je saopštila imena kandidata koje predlaže za rukovodstvo upravnog odbora i to novinara Konstantinosa Zulasa kao predsednika i Jorgosa Gamvriciosa na mesto direktora.

Opoziciona, levičarska stranka SIRIZA navodi da je reč o „apsolutističkim shvatanjima“ i „direktnoj kontroli“ javnog servisa od strane premijerovog kabineta.

Vladin portparol, Stelios Pecas je naveo da je u vreme vladavine SIRIZE, javni servis bio pretvoren u njenog partijskog glasnogovornika i dodao kako je cilj da se ponovo uspostavi poverenje u javni servis, te da se zaštiti njegova nezavisnost, pluralizam i kvalitet programa.

prevod: Jelena Cvjetković