W miniony poniedziałek Swięty Synod Kościoła Grecji podjął decyzję o nie podporządkowaniu się zaleceniom rządu dotyczącym zakazu obecności wiernych w kościołach i odwołania uroczystości poświęcenia wód podczas obchodów święta Theofania.

W odpowiedzi na wspomnianą decyzję Swiętego Synodu Kościoła Grecji rząd podkreślił, że “konieczność uniknięcia ryzyka zakłócenia pozytywnego przebiegu walki z koronawirusem zmusiła nas w obecnym tygodniu do powrotu do poprzedniego stanu rzeczy i do restrykcji dotyczących rynku i społeczeństwa. Jednym z tych ograniczeń jest zakaz celebrowania mszy w obecności wiernych podczas święta Theofania.”

“Prawo nie może być realizowane wyrywkowo, aby ignorował je każdy, który się z nami nie zgadza” – podkreślono w komunikacie rządu, w którym wyrażono także nadzieję że “Kościół uświadomi sobie krytyczne znaczenie obecnego momentu, tak jak czynił to uprzednio”.

Krytykę stanowiska Kościoła Grecji wyraziły partie opozycyjne, które podkreślają konieczność przestrzegania przez wszystkich wprowadzonych środków prewencyjnych.

Jednocześnie, grecki kościół prawosławny odwoła się do Rady Państwa przeciw odnośnej decyzji władz. Zapowiedziano to w dokumencie skierowanym do wszystkich metropolii prawosławnych Grecji.