Z rekordowo niskim oprocentowaniem w wysokości 1,22% nastąpiła sprzedaż dziesięcioletnich obligacji greckich i wartość odnośnych ofert przekroczyła 18 miliardów euro.
W ten sposób grecki sektor publiczny zdołał wykorzystać pozytywny klimat jaki utrzymuje się na rynkach obligacji, aby powiększyć zasoby finansowe kraju.
Grecki minister finansów Christos Stajkuras podkreślił, że Grecja zanotowała ważny sukces, który stanowi silny praktyczny dowód tego, iż rynki uznają plan finansowy rządu i jego skuteczną realizację w celu stawienia czoła negatywnym skutkom pandemii w sferze ekonomii i w społeczeństwie.