Visoki funkcioner Evrozone je, dva dana pre neformalnog zasedanja Evrogrupe u slovačkoj prestonici, Bratislavi, izrazio uverenost da će Grčka do kraja septembra ispuniti 15 preduslova za dobijanje tranše kredita od 2,8 milijardi evra.

Prema njegovim navodima, grčki ministar finansija, Efklidis Cakalotos će na zasedanju Evrogrupe informisati svoje kolege iz Evrozone o stepenu ispunjavanja 15 preduslova, koji, između ostalog, sadrže privatizacije javnih preduzeća, sektora energetike, reformu službe državnih prihoda i upravljanje grčkim bankama.

Isti funkcioner je ocenio kako nije moguće da se ispunjenje preduslova završi pre 15. septembra, onako kako je prvobitno dogovoreno, ali je i dodao da neće biti problema ukoliko se ono postigne do kraja meseca, s obzirom da nema nikakvih pritisaka likvidnosti po Grčku. Ovaj evropski funkcioner je naglasio kako je dobio uveravanja od grčkog ekonomskog štaba da će preduslovi biti ispunjeni do kraja septembra, ali i podsetio da raspoloživost sume od 2,8 milijardi evra ističe krajem oktobra.

prevod: Jelena Cvjetković