„Nakon niza godina ekonomske stagnacije Grčka okreće stranicu, ogromni napori grčkog naroda doneli su plod i sada je potpuno vidljiv održiv izlazak iz krize“, naglasio je premijer nakon njegovog sastanka u ponedeljak, u sedištu Fonda u Vašingtonu sa direktorom MMF-a Kristin Lagard.
MMF će imati značajnu ulogu u vezi javnog duga, naveo je premijer. Takođe su obe strane izjavile da treće ocenjivanje vladinog programa treba da se završi na vreme.
Realizacija programa i ublažavanje duga su od suštinskog značaja za povratak Grčke na održiv razvoj i za izlazak iz programa 2018., navela je direktor MMF-a.
Kao što je naglasila Kristin Lagard, na sastanku sa premijerom obe strane su se obavezale da će usko sarađivati za postizanje ovog cilja, kako bi bio uspešan i održiv izlazak Grčke na berze.